این سنسور ها بیشتر سنسور های سوئیچی بوده که جهت محافظت از مدار های سیستم های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. انواع مختلف این سنسور ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سنسور زیمنس
سنسور آنتی فریز (سنسور محافظت از یخ زدگی هوارسان ها) ANTI FREEZ

کد های این سری تجهیزات QAF81.6 و مدل کلید دار QFM81.6M زیمنس

دانلود کاتالوگ QFM
سنسور زیمنس
سنسور محافظت از حریق (جهت حفاظت از هوارسان)

جهت کنترل دمای بالای داخلی هوارسان در زمان حریق کد این محصول TKM2 زیمنس می باشد.

دانلود کاتالوگ TKM2
سنسور زیمنس
آکوستات جداری جهت کنترل دما دیگ، برج خنک کن و....

اکوستات های جداری زیمنس در مدل های بسیار متنوعی در رنج های دمای مختلفی تولید می گردد که کاتالوگ برخی از این محصولات در ذیل امده است.

دانلود کاتالوگ 1 RAK دانلود کاتالوگ 2 RAK