علاوه بر حفظ جان بازدید کنندگان و کارکنان ، ایمنی در برابر آتش سوزی و حریق در ساختمان ها و موزه های تاریخی موضوعی است برای حفظ معماری و آثار با ارزش بسیار مورد اهمین می باشد. ساختمانهای تاریخی و موزه ها نه تنها برای بشریت بلکه برای اقشار مختلف مردم نیز از اهمیت برخوردار هستند. حمایت از میراث فرهنگی ما مسئولیتی است که ما آن را بسیار جدی می گیریم، شما می توانید به پیشنهادات پیشرفته ایمنی آتش سوزی زیمنس اعتماد کنید.
به طور کلی ، آسیب های ناشی از آتش سوزی یا عوامل خاموش کننده قابل تعمیر است ، اگرچه با هزینه ای انجام شود. اما در مورد بناها و موزه های تاریخی همیشه اینگونه نیست. یکی از نمونه های غم انگیز متعدد ، کتابخانه دوشس آنیم آمالیا ویمار است که در سال 2004 با ارزش 90،000،000 دلار تخریب شد. در چنین مواردی ، میزان واقعی خسارت بسیار بیشتر از هزینه ترمیم ساختمان است. ارائه تجهیزات پیشرفته سیستم های اعلام حریق زیمنس موزه ها را در بهترین حالت ممکن محافظت می نماید.