این که آیا شما مسئولیت یک مهمانخانه کوچک یا یک مجتمع بزرگ هتل چند طبقه هستید ، یک عامل مهم موفقیت این است که میهمانان شما از اقامت خود لذت ببرند. این شامل نه تنها خدمات درجه یک بلکه ایمنی درجه یک است. اگر خطر واقعی مانند آتش سوزی وجود داشته باشد و به سرعت موجب آسیب شود، میهمانان انتظار دارند در زمان مناسب به آن ها هشدار داده شود تا در اسرع وقت نسبت به ترک محل خطر اقدام نمایند. از طرف دیگر ، آلارم های کاذب و اشتباه می تواند اقامت آن ها را مختل کرده و نیز موجب نارضایتی شدید آنان گردند. لذا شما می توانید برای محافظت از میهمانان ، استمرار کسب و کار و شهرت ، به پیشنهادات پیشرفته ایمنی در برابر آتش و سیستم های اعلام حریق زیمنس اعتماد کنید. بالاترین استاندارد های بروز در دنیا از مواردی است که سیستم های اعلام حریق زیمنس همواره به آن افتخار می نماید.