سنسور های رطوبت - سنسور کیفیت هوا زیمنس:

سنسور های رطوبت زیمنس:

از سنسورهای رطوبت اتاقی زیمنس سری QFA10 برای کنترل و نظارت بر رطوبت نسبی در تهویه مطبوع استفاده می شود و به کمک تجهیزات رطوبت زن و رطوبت گیر می توان رطوبت نسبی را در محدوده 30 الی 90% ثابت نگه داشت. سنسور های رطوبت اتاقی زیمنس همچنین می توانند برای نظارت بر حداقل و یا حداکثر میزان رطوبت استفاده می شود.

 

 

سنسور رطوبت زیمنس مدل ...QFA10 :

سنسور اتاقی رطوبت هواساز زیمنس

از خصوصیات این سری سنسور های رطوبت زیمنس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 • سنسور رطوبت دارای قابلیت تنظیم Setpoint
 • سنسور قابل نصب بر روی دیوار
 • دارای خروجی رله
 • رنج رطوبت : 30 الی 95 درصد
 • ولتاژ کاری : 24 ولت
 • و...

 

 

 

 

 

 

جدول نمونه های مختلف سنسور های زیمنس در زیر آمده است: برای دریافت کاتالوگ های محصولات فوق به سایت زیمنس مراجعه نموده و یا با شرکت محیط آسایش تماس بگیرید.

 

 

سنسور اتاقی رطوبت هوارسان زیمنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنسور رطوبت و دمای زیمنس مدل ...QFA20 :

سنسور اتاقی رطوبت و دمای زیمنس

از سنسور های دما و رطوبت اتاقی زیمنس سری QAF20 برای رسیدن به نقطه آسایش دمایی و رطوبت نسبی مورد نظر در تهویه مطبوع استفاده می شود. سنسور های دما و رطوبت اتاقی زیمنس سری QAF20 قابل نصب بر روی دیوار بوده و دارای مدل های دارای نمایشگر و بدون نمایشگر می باشند.

 • خروجی های این سنسور ها در مدل های مختلف در جدول خصوصیات آن ها در زیر آمده است.
 • از خصوصیات این سری سنسور ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رنج رطوبت : 0 الی 100 درصد
 • رنج دما : 15- الی 50 درجه سانتیگراد
 • ولتاژ کاری : 24 ولت
 • و...

 

 

 

 

 

 

برخی از نمونه های مختلف سنسور های کانالی دمای زیمنس در زیر آمده است: برای دریافت کاتالوگ های محصولات فوق به سایت زیمنس مراجعه نموده و یا با شرکت محیط آسایش تماس بگیرید.

 

 

سنسور اتاقی رطوبت و دمای زیمنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنسور رطوبت زیمنس مدل ...QFA31 :

سنسور دما و رطوبت اتاقی زیمنس

از سنسور رطوبت زیمنس سری QFA 31 برای سنجش رطوبت با دقت و سرعت عکس العمل بالا در تهویه مطبوع استفاده می شود. از سنسور رطوبت زیمنس سری QFA 31 برای مکان هایی نظیر گلخانه، بیمارستان، آزمایشگاه، استخر سرپوشیده، اتاق های سرور، ... استفاده می شود. سنسور رطوبت زیمنس سری QFA 31 دارای مدل های گوناگون قابل نصب بر روی دیوار و یا داخل کانال هوا و همچنین دارای نمایشگر و یا بدون نمایشگر می باشد.

این سنسورها به منظور سنجش رطوبت و دمای اتاق، با دقت و سرعت عکس العمل بالا می باشد.

  از خصوصیات این سری سنسور های رطوبت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دقت اندازه گیری و حساسیت بسیار بالا
 • رنج رطوبت : 0 الی 100 درصد
 • رنج دما : 40- الی 75 درجه سانتیگراد
 • ولتاژ کاری : 24 ولت
 • و...

 

 

 

 

چند نمونه از سنسور های رطوبت و دمای زیمنس در زیر نشان داده شده است. بیشتر کارایی این سنسور ها در اندازه گیری دما و رطوبت اتاق بوده و ارسال آن به کنترلر می باشد تا کنترلر هواساز بتواند با توجه به دمای اتاق دمای ورودی به اتاق را تغییر دهد. این سنسور ها دارای دقت و عملکرد بسیار دقیق بوده و در مکان های حساس مانند اتاق های عمل بیمارستانی، آزمایشگاه ها ، ایستگاه های مترو ، استخر های سرپوشیده و ... استفاده می شود. .

 

 

سنسور دما و رطوبت اتاقی هوارسان زیمنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی از نمونه های مختلف سنسور های مستغرف دمای زیمنس در زیر آمده است: برای دریافت کاتالوگ های محصولات فوق به سایت زیمنس مراجعه نموده و یا با شرکت محیط آسایش تماس بگیرید.

 

 

سنسور دما و رطوبت اتاقی زیمنس

 

 

 

 

سنسور رطوبت و دمای کانالی زیمنس مدل ...QFM21 :

سنسور رطوبت و دمای کانالی زیمنس

سنسور کانالی برای سنجش دما و رطوبت کانالی در سیستم تهویه مطبوع و هواساز ها مورد استفاده قرار میگیرد. این سنسور ها با ارتباط با کنترلر هوارسان دما و رطوبت هوای خروجی از هوارسان را اندازه می گیرد.

  از خصوصیات این سری سنسور های زیمنس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رنج دمای اندازه گیری : 15- تا 60 درجه سانتیگراد
 • رنج رطوبت اندازه گیری : 0 تا 90 درصد
 • ولتاژ کاری : 24 ولت
 • و...

 

 

 

برخی از نمونه های مختلف سنسور های جداری دمای زیمنس در زیر آمده است: برای دریافت کاتالوگ های محصولات فوق به سایت زیمنس مراجعه نموده و یا با شرکت محیط آسایش تماس بگیرید.

 

 

سنسور رطوبت و دمای کانالی زیمنس

 

 

 

 

سنسور رطوبت و دمای کانالی زیمنس مدل ...QFM31 :

سنسور رطوبت و دمای کانالی زیمنس

سنسور کانالی برای سنجش دما و رطوبت کانالی در سیستم تهویه مطبوع و هواساز ها مورد استفاده قرار میگیرد. این سنسور ها با ارتباط با کنترلر هوارسان دما و رطوبت هوای خروجی از هوارسان را اندازه می گیرد.

این سنسورها به منظور سنجش رطوبت و دمای هوای داخل کانال، با دقت و سرعت عکس العمل بالا می باشد.

 • سنسورهای مرجع برای مشاهده دمای هوای آزاد
 • سنسورهای اندازه گیری دمای هوای بیرون به عنوان مثال، برای بهینه سازی، اندازه گیری دمای هوا، و یا برای اتصال به اتوماسیون و سیستم های کنترلی ساختمان
 • از خصوصیات این سری سنسور های محیطی زیمنس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رنج دمای اندازه گیری : 40- تا 70 درجه سانتیگراد
 • رنج رطوبت اندازه گیری : 0 تا 100 درصد
 • ولتاژ کاری : 24 ولت
 • و...

 

 

برخی از نمونه های مختلف سنسور های دمای هوای آزاد زیمنس در زیر آمده است: برای دریافت کاتالوگ های محصولات فوق به سایت زیمنس مراجعه نموده و یا با شرکت محیط آسایش تماس بگیرید.

 

 

سنسور رطوبت و دمای کانالی زیمنس

 

 

 

 

 

سنسور کنترل کیفیت هوای زیمنس:

 

سنسور کیفیت هوای ...QPM :

سنسور کیفیت هوا CO2 زیمنس

سنسور کیفیت هوای کانالی زیمنس مدل QPM... برای ایجاد آسایش افراد حاظر در اتاق و بهینه سازی مصرف انرژی استفاده می شوند.این سنسور ها برای سنجش میزان دی اکسید کربن هوا (CO2)، بوی بدن افراد، نشت گاز، دود سیگار، بخار حاصل از مواد، میزان رطوبت نسبی و دمای هوا به کار گرفته می شوند. از سنسور کیفیت هوای کانالی زیمنس مدل QPM در مکان هایی مانند مراکز خرید، باشگاه های ورزشی، سالن کنفرانس، رستوران، ... استفاده می شود.

  از خصوصیات این سری سنسور های کیفیت هوا co2 زیمنس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رنج دمای اندازه گیری : 35- تا 50 درجه سانتیگراد
 • رنج رطوبت اندازه گیری : 0 تا 95 درصد
 • CO2 : 0 … 2000 ppm
 • ولتاژ کاری : 24 ولت
 • و...

 

 

برخی از نمونه های مختلف سنسور های کیفیت هوای زیمنس در زیر آمده است: برای دریافت کاتالوگ های محصولات فوق به سایت زیمنس مراجعه نموده و یا با شرکت محیط آسایش تماس بگیرید.

 

 

سنسور کیفیت هوا CO2 زیمنس

 

 

 

 

 

سنسور کیفیت هوای ...QPA :

سنسور کیفیت هوا CO2 زیمنس

سنسور های کیفیت هوای زیمنس سری QPA دارای قابلیت های سنسور های کیفیت هوای سری QPM بوده با این تفاوت که قابل نصب بر روی دیوار (مدل اتاقی) می باشد.

  از خصوصیات این سری سنسور های کیفیت هوا CO2 زیمنس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رنج دمای اندازه گیری : 35- تا 50 درجه سانتیگراد
 • رنج رطوبت اندازه گیری : 0 تا 95 درصد
 • CO2 : 0 … 2000 ppm
 • ولتاژ کاری : 24 ولت
 • و...

 

 

برخی از نمونه های مختلف سنسور های کیفیت هوای زیمنس در زیر آمده است: برای دریافت کاتالوگ های محصولات فوق به سایت زیمنس مراجعه نموده و یا با شرکت محیط آسایش تماس بگیرید.

 

 

سنسور کیفیت هوا CO2 زیمنس

 

 

 

 

 

 

 

درباره شرکت

شرکت محیط آسایش شرکتی است که به طور تخصصی در امر هوشمند سازی ساختمان و موتورخانه مشغول به فعالیت است...

ارتباط با شرکت محیط آسایش

آدرس:تهران ،خیابان شریعتی، رویروی پارک شریعتی، کوچه ذکائی ،پلاک 20 طبقه 5

تلفن : 88430278
ایمیل :

info@mohitasayesh.com

پشتیبانی و ارتباط مستقیم با مدیران شرکت:

Support@mohitasayesh.com